top of page

PERSONVERNSERKLÆRING

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer
dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom
personvernerklæringen.
 
1. Sentrale begreper
2. Kontaktinformasjon
3. Arctic Trial Racing AS er behandlingsansvarlig
4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?
5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
6. Informasjon fra andre kilder
7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
9. Hvor lenge lagres opplysningene?
10. Hvem kan informasjonen deles med?
11. Informasjonsdeling med tredjepart
12. Hvor oppbevares opplysningene?
13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
14. Andre formål
15. Informasjonskapsler
16. E-post og telefon​

1. Sentrale begreper
 
Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre
opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person.
Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.
Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av
personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er
behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine
personopplysninger skjer ut fra den gjeldende personopplysningsloven.
 
2. Kontaktinformasjon

Arctic Trial Racing AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine
personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i

kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår
nedenfor:
 
Arctic Trial Racing AS
Organisasjonsnummer: 916 997 868 MVA
 
3. Behandlingsansvarlig

Arctic Trial Racing AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine
personopplysninger.
 
4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjenste eller produkt, benytter deg
av vår chat-funksjon eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg
informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende
personopplysninger:
 
 Navn
 E-postadresse
 Telefonnummer
 Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til
våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og
informasjon om identifisering og operativsystem.
 
5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt

Samtykke via nettside

Samtykke ditt kan trekkes. Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf
6f i personvernloven. Hvis du har inngått et samarbeid med oss tidligere, eller du
er en ny sammarbeidspartner vil dette være en legitim grunn til å sende deg
informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven
slik loven har vært i Norge i mange år.  
Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine
personopplysninger.
Trekker du tilbake samtykket, vil vi slette de opplysningene vi har om deg.
Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon
innenfor rammen for relasjonen, samt påvirke pågående dialoger.
 
6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger, godkjenner du også
at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere
anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon, kan vi også supplere dine
registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. 
Hvis du er samarbeidspartner med oss, kan vi tilføye ytterligere
kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks.
telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli
lagret.
 
7. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:
 Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller
telefonkontakt
 For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både
hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
 Å gi deg en mer personlig opplevelse og levere innhold som interesserer deg
 
Vi ber om dine personopplysninger for å:
 Svare på forespørsler
 Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre
forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har
valgt å motta
 
8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse
med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:
 
 Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne
personvernerklæringen
 Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post
 Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
 
9. Hvor lenge lagres opplysningene?

 
Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med
deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.
Har du en aktiv dialog med oss, tar vi vare på opplysningene dine i to år fra den
siste kontakten. Deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg.
En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Arctic Trial Racing
AS eller representanter for oss de siste to årene via telefon, ved å besvare e-post,
lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.
Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at
du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine
personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine
personopplysninger i to år før vi sletter informasjonen.
 
Hvis du er ansatt i en virksomhet som er samarbeidspartner med oss, behandler vi
dine opplysninger innenfor rammen for behandling. For aktive relasjoner
behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten,
eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv relasjon med oss.
Når en relasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger
over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter
du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi
kan slette dine opplysninger.
 
10. Hvem kan informasjonen deles med?
 
Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i
virksomheten som enten jobber i markedsavdelingen, support eller salg.
 
11. Informasjonsdeling med tredjepart
 
Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg-
eller dialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi
informasjon som:
 
 Navn
 E-postadresse
 Telefonnummer
 Hvilken virksomhet du jobber for
 
Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som
utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av

personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema-
eller utdypende spørsmål.
 
12. Hvor oppbevares opplysningene?
 
Opplysningene oppbevares av Arctic Trial Racing AS sine systememer.
Vi har også avtaler med tredjeparter som kan oppbevare deler av
personopplysningene dine for oss. 
 
13. Dine rettigheter i forhold til innsyn,
sletting og eventuelt flytting

 
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også
kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.
Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over
opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt
under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en
elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte
informasjon, kan vi også hjelpe deg med det.
 
14. Andre formål
 
Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet
inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye
formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.
 
15. Informasjonskapsler
 
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin
når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med
mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til
behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som
behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler
opplysningene,
Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre
sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

 

16. E-post og telefon
 
Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante
opplysninger som kommer frem av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer
som en del av behandlingen registreres i systemet.
Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og
eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger
er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-
postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil
normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor
ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-
post.


Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal utdype eller forklare noe tydeligere.

bottom of page